Anbefaling til opstart

Wrabbit - gir pote

- Ihvertfald gendanner den pels på bagpoterne, da friktion mod underlag minimeres og på samme tid aflaster poten.

Vi lægger stor vægt på at produktet kommer til at hjælpe så mange kaniner som muligt. I særdeleshed kaniner der står med begyndende poteproblemer eller poteproblemer i svær grad.

Derfor er det vigtigt for os, at informere om flg:

  • Poteproblemer hos kaniner forekommer hyppigere end først antaget og i forskellige sværhedsgrader, hvorfor accept af produktet hos din kanin kræver opmærksomhed.
  • Ved poteproblemer kan der være behov for yderligere behandling og det anbefales derfor, at opstarte behandling i samråd med en dyrlæge. Du kan sammen med din dyrlæge lægge en plan for behandling af netop din kanin.
  • Da Wrabbit socks ikke er en genstand din kanin er født med, kan der være behov for en tilvænningsperiode under opsyn. De fleste kaniner accepterer Wrabbit socks og kun et fåtal kan have en længere startperiode. I skrivende stund er der 90 % accept af Wrabbit hos de kaniner der har prøvet den.
  • Det er vigtigt at din kanin får en god oplevelse med Wrabbit socks, hvorfor en god start betyder alt for den fremtidige behandling. Kaniner har en god hukommelse - derfor er den første introduktion vigtig.  
  • Nogle kaniner er mere sensitive end andre og kræver derfor en længere tilvænningsperiode - stress hverken dig selv eller din kanin, men gør det til en træning med godbidder.
  • Det kan ikke undgåes, at der opstår tilfælde hvor Wrabbit socks ikke accepteres, men så må bruges til aflastning i dagtimerne under opsyn.
  • Hvis din kanin udviser stor interesse i form af soignering af området, kan der anvendes dufte på sokken, som din kanin ikke viser interesse for. Spørg din dyrlæge.
  • Der kan i startfasen findes mærkværdige hop/spark fra din kanin - den skal blot vænne sig til den nye sok. Skulle sokken nemt sparkes af ved disse episoder, vurderes sokken at være for stor.